Lions ROAR 2024

Lions British Isles Member Support Site

>> Members only: Click here to access Lions directory (via forum login) <<

Please use the search box, or navigate using the categories from the home page.
If you have specific questions, a chat facility is available.

Lions ROAR 2024

About Lions ROAR

2024 is the 9th year of Lions ROAR. This inspirational competition is run by the award-winning education company, 8billionideas, and Lions Clubs British Isles.

This unique Lions programme aims to inspire children and young people to think big and dream bigger about their ideas. Lions ROAR helps to improve children’s confidence and levels of self-esteem. Take a look at the video clip of the teacher testimonials they tell us how it benefits their primary schools – by enhancing life skills that meet all of the personal, social, and health education curriculum and STEM requirements.

Lions Clubs across the British Isles are invited to join this exciting venture in 2024 by providing funding and support for local primary schools in their local community.

Lions Roar winning teams receive a medal, wristband and certificate.

Here is a montage of the video presentations made from the schools who entered, click here

Rhuo Rhaglen Ieuenctid Newydd

Cystadleuaeth rhwng ysgolion yw Lions ROAR sy’n gofyn i blant greu syniadau newydd ac uchelgeisiol. Mabwysiadwyd y cynllun gan ein hardal Ynysoedd Prydain (MD105), a bu’n llwyddiannus ym mhob un o’r 8 ardal. Bwriad y cynllun yw bod yn hwyl ac yn fuddiol i blant, ond hefyd yn un a fydd o fudd i athrawon a chlybiau’r Llewod hefyd. Bydd pecynnau gyda’r manylion ariannol a marchnata yn cael eu dosbarthu i holl glybiau’r Llewod yn fuan. Bydd angen i bob ysgol sy’n cystadlu wneud fideo o waith eu tîm buddugol, a bydd y rhain yn cael eu dangos a’u beirniadu yn y rowndiau terfynol a gynhelir ym mhob adran yn ystod mis Tachwedd. Caniateir i’r enillwyr ym mhob adran ddangos eu fideos yn ystod diwrnod gwobrau cenhedlaeth Zoom ym mis Rhagfyr 2024 (dyddiad i’w gadarnhau. Mae Clybiau Llewod yn cydweithio ag is-adran nid-er-elw o gwmni technoleg uwch 8 biliwn o syniadau i weithredu’r rhaglen Ni fyddant yn gallu cynnig y rhaglen yn ddwyieithog felly bydd y cynllun yn cael ei weithredu yn uniaith Saesneg Amcangyfrifir bod 20,000 o blant o fewn yr 8 ardal wedi elwa y llynedd.Gobeithio y bydd holl glybiau’r Llewod yn gallu cynnig y cyfle arbennig hwn i’w plant.

Lions ROAR contacts


Lions contacts for clubs: Viv Diggins for Districts A, SC, SE, and SW  diggens2000@hotmail.com  and  Steve Scall for Districts CE, CN, CW, and N  stevescall@gmail.com
Lions contacts for                     admin and finance: Guch Manku guch.manku@gmail.com  and  David Skinner dajskinner@hotmail.com 

How to run Roar 2024

Lions Clubs marketing to schools including posters for Lions members,Teaching Staff, Parents and Carers – please download.

Roar 2024 – Administration and Finance details – please download

Roar 2024 - Programme Roadmap - Ver 5

School Registration and Proforma to complete for 2023 – please download

School-Registration-Information-and-Proforma-to-complete-2024

Roar Winners for 2023

Glebe Primary School with ‘Mark Robot’ – a friendly companion for all ages, reacts to commands, talks and cheers anyone up sponsored by Harrow & Pinner Lions from District A

Cobholm Primary Academy with ‘Clothatron 6000’ – makes clothes from waste materials sponsored by Great Yarmouth Lions from District CE

Ysgol Morfa Rhianedd with ‘Seeds for your Weeds’ – an app helping with gardening and looking after plants sponsored by Llandudno Lions from District CN

Pembroke Primary School with ‘Solar Saver backpack’ – powers devices by walking sponsored by Chepstow & Caldicot Lions from District CW

Hornsea Community Primary School with ‘Seed Planter bike’ – spreads and waters seeds sponsored by Hornsea District Lions from District N

Cherrywood Primary School with ‘Cherry on Top’ – an app to choose icecream flavour for delivery sponsored by Farnborough Lions from District SC

Seaford Primary School with ‘Solar Shad’ with storage, and power to help people without electricity sponsored by Newhaven, Peacehaven & Seaford Lions

Prince of Wales School with ‘Aqua-Guard backpack’ – with a built-in buoyancy aid sponsored by Dorchester & District Lions from District SW

Roar Winners for 2022

Camrose Primary with ‘Friendbot’ sponsored by Harrow & Pinner Lions from District A

Lowe’s Wong Junior with ‘Moodivator’ sponsored by Southwell & District Lions from District CE

Excalibur Primary with ‘Trash it 2000’ sponsored by Alsager Lions from District CN

Shirenewton Primary with ‘Plantar Fasciitis’ sponsored by Chepstow and Caldicot Lions from District CW

Robert Wilkinson Primary with ‘B – a friend that’s always there’ sponsored by Minster Lions York from District N

Church Crookham Primary with ‘Tat App’ sponsored by Fleet Lions from District SC

Hamsey Primary with ‘The Green Machine’ sponsored Newhaven Peacehaven & Seaford Lions from District SE

Landscore Primary with ‘Kitty Cam’ sponsored by Crediton & District Lions from District SW.

Contents
Scroll to Top